شارژ انرژی فیزیکی

/
برای آنکه شادابی را با خستگی در جسم خود جایگزین کنیم دستورالعمل های ساده ای وجود دارد در این نوشته با صورت چکیده به مهمترین آنها آشنا می شویم.
مدیریت زمان

مدیریت کاربردی زمان

/
زمان با ارزش ترین بعد زندگی انسان است به شرط آنکه درست مدیریت شود اگر حوصله مطالعه کتاب های مدیریت زمان را ندارید کاربردی ترین روش های آن را برای شما جمع آوری کرده ایم ...
7 کارت شانس( افزایش عملکرد)https://mesbahgraphic.com

7 کارت شانس (افزایش عملکرد)

/
یک بار برای همیشه با دلایل ایجاد خستگی و عواملی که بازدهی شما را کم میکنند آشنا شوید تا با بکارگیری روش های ارائه شده به بالاترین بازده و عملکرد فردی در مجموعه ای که آن را مدیریت میکنید دست یابید ...